gatunki stali

1H13/1.4006

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,09 - 0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

Odporność stali na korozję.Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych (np. amoniaku), - rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego), - rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków), - smarów i olejów mineralnych, - benzyny i innych ciekłych paliw, - alkoholi i eterów, - produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących. Przykłady zastosowania Łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, aparatura urządzeń krakingowych, sworznie, nakrętki, przedmioty gospodarstwa domowego (nakrycia stołowe). Stal trudniej spawalna niż gatunki 0H13 i 0H13J – przy zachowaniu odpowiednich warunków (podgrzewanie). Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – wyżarzanie lub ulepszanie.
2H13/1.4021

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,16 - 0,25

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych(np. amoniaku), - rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego), - rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków), - smarów i olejów mineralnych, - benzyny i innych ciekłych paliw, - alkoholi i eterów, - produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących. Przykłady zastosowania Części maszyn o wymaganej większej twardości i wytrzymałości, jak wały, śruby, dławice, sprężyny, części maszyn  i formy do odlewów pod ciśnieniem. Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić  zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.
3H13/1.4028

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,26 - 0,35

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych(np. amoniaku), - rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego), - rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków), - smarów i olejów mineralnych, - benzyny i innych ciekłych paliw, - alkoholi i eterów, - produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących. Przykłady zastosowania Części maszyn o wymaganej większej twardości i wytrzymałości, jak wały, śruby, dławice, sprężyny, części maszyn  i formy do odlewów pod ciśnieniem, przedmioty gospodarstwa domowego (noże nierdzewne). Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić  zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.
4H13/1.4034

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,36 - 0,45

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody morskiej i kopalnianej), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych (np. amoniaku), - rozcieńczonych zimnych (o temperaturze normalnej) kwasów nieorganicznych (np. kwasu azotowego), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (z wyjątkiem mrówkowego, szczawiowego, octowego), - rozcieńczonych zimnych roztworów soli, np. azotanów, azotynów, węglanów i innych (z wyjątkiem chlorków, siarczanów, jodków), - smarów i olejów mineralnych, - benzyny i innych ciekłych paliw, - alkoholi i eterów, - produktów żywnościowych nie zawierających soli kuchennej i innych środków konserwujących. Przykłady zastosowania Narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne. Stal niespawalna.
H17/1.4016

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,10

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

max.0,60

P

max.0,040

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Przykłady zastosowania Stosuje się do urządzeń niespawalnych. Urządzenia do wytwarzania kwasu azotowego ( wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego ), zbiorniki, rurociągi, i cysterny do przewozu kwasu azotowego; urządzenia i części maszyn przemysłu spożywczego ( np. mleczarskiego, browarniczego, cukierniczego, owocowo-warzywniczego), urządzenia i części przemysłu mydlarskiego,urządzenia kuchenne stołówek, wytwórni konserw i gospodarstwa domowego. Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.
2H17N2/1.4057

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

0,17 - 0,25

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

1,5-2,5

P

max.0,040

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Przykłady zastosowania Części maszyn do przemysłu kwasu azotowego i części urządzeń obciążonych mechanicznie; części maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ( np. mleczarskiego, browarniczego, drożdżowego ), przemysłu papierniczego itp. Części maszyn narażonych na działanie korozyjne wody morskiej ( części pomp ). Spawanie stali nie zalecane. Po spawaniu dla zachowania odporności na korozję międzykrystaliczną należy przeprowadzić zabieg obróbki cieplnej – ulepszanie.
0H18N9/1.4301

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,07

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

17,0-19,0

Si

max.0,8

Ni

9,0-11,0

P

max.0,045

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej. Przykładowe zastosowania Części głęboko tłoczone na urządzenia przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana, urządzenia dla przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne; części pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).
1H18N9T/1.4541

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,10

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

17,0-19,0

Si

max.0,8

Ni

8,0-10,0

P

max.0,040

Ti

5xC do 0,8

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej. Przykładowe zastosowania Urządzenia do przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana; urządzenia do przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, eczęści pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).
H17N13M2T/1.4571

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,08

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

16,0-18,0

Si

max.0,8

Ni

11,00-14,00

P

max.0,045

Ti

5xC do 0,80

Mo

2,0-2,5

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej. Przykładowe zastosowania Urządzenia do przemysłu chemicznego i azotowego: wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, rurociągi i inna aparatura spawana; urządzenia do przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego: autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, eczęści pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym w przemyśle spożywczym i owocowo-warzywniczym na elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących ( sól, SO2 ).
0H17N12M2T/1.4404

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,050

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

16,0-18,0

Si

max.1,0

Ni

11,00-14,00

P

max.0,045

Ti

5xC do 0,6

Mo

2,0-3,0

Odporności stali na korozję. Odporna na działanie: - korozji atmosferycznej wiejskiej i miejskiej, - wód naturalnych (z wyjątkiem wody kopalnianej i podobnych), - pary wodnej, - gorących par ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, - stopionej siarki i jej par, - rozcieńczonych roztworów alkalicznych, np. wodorotlenku sodowego do 20% przy temperaturze wrzenia, do 30% przy temperaturze normalne; amoniaku o dowolnym stężeniu i przy dowolnej temperaturze ( do temperatury wrzenia ), - rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych ( np. kwasu octowego do 5%, winnego, szczawiowego, jabłkowego, i innych ), - roztworów soli np. azotanów, azotynów, węglanów fosforowych, cyjanów, chromianów ( o dowolnym stężeniu i temperaturze) z wyjątkiem siarczanów, chlorków, jodków, itp., - benzyny i innych ciekłych paliw, - mydła oraz produktów żywnościowych takich, jak mleko, sery, piwo, kawa,herbata, oleje jadalne, spirytus, wódka itp., - ponadto na działanie korozji naprężeniowej. Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej. Przykładowe zastosowania. Do budowy urządzeń o ściance grubszej niż 20 mm w środowiskach o dużym zagrożeniu korozją międzykrystaliczną oraz w obecności niektórych bardzo agresywnych chlorków ( stali nie należy stosować w obecności kwasu azotowego ); zaleca stosowania w niektórych węzła ciągu produkcji mocznika. Stal spawalna. Po spawaniu dla zachowania dla zachowania odporności na na korozję międzykrystaliczną, stal nie wymaga przeprowadzenia zabiegu obróbki cieplnej.
0H23N28M3TCu

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,06

S

max.0,030

Mn

max.2.0

Cr

22,0-25,0

Si

max.0,8

Ni

26,00-29,00

P

max.0,045

Ti

0,5-0,9

Mo

2,5-3,0

 Cu

 2,5-3,5

Oporność stali na korozję Stal przeznaczona przede wszystkim do środowisk zawierających kwas siarkowy. Odporna na działanie: kwasu siarkowego o dowolnym stężeniu przy temperaturze do 40*C. kwasu siarkowego o stężeniu do 60% i 100% przy temperaturze do 60*C. Kwasu siarkowego o stężeniu do 40% przy temperaturze do 80*C. Kwasu siarkowego o stężeniu do 20% przy temperaturze do 100*C. Kwasu fosforowego o dowolnym stężeniu i dowolnej temperaturze. Wrzącego kwasu mrówkowego, cytrynowego, mlekowego o dowolnym stężeniu. Środowisk zawierających chlorki, chlorany, nadchlorany i podchlorany. Zimnego rozcieńczonego ( do 4% ) kwasu solnego. Zimnego rozcieńczonego kwasu fenolowodorowego. Odporna na działanie korozji międzykrystalicznej. Przykłady zastosowania Na elementy pracujące w środowisku kwasu siarkowego i fosforowego, mrówkowego i chlorków
2H17

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,7

Cr

16,0-18,0

Si

max.1,2

Ni

max.0,6

P

max.0,040

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 850*C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Garnki żarzelne, skrzynki do nawęlania.
H13JS/1.4724

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

12,0-14,0

Si

1,0-1,3

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,8-1.1

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 950*C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.
H18JS/1.4742

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

17,0-19,0

Si

0,8-1,1

Ni

max.0,5

P

max.0,040

 Al

0,7-1,2

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem studzenie w powietrzu.
H24JS/1.4742

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,12

S

max.0,030

Mn

max.1,0

Cr

23,0-25,0

Si

1,3-1,6

Ni

max.0,5

P

max.0,045

 Al

1,3-1,6

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1200*C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych; części żaroodporne kotłów parowych i aparatów; części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych, podpory dla podgrzewaczy pary, części zdmuchiwaczy sadzy. Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.
H25T/1.4749

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.0,8

Cr

24,0-27,0

Si

max.1,0

Ni

max.0,6

P

max.0,045

 Ti

4xC do 0,8

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Mało odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części mało obciążone mechanicznie, jak: płyty denne, mufle, szyny, ruszty i inne części pieców grzewczych, naczynia do wyżarzania, części do gazogeneratorów, części aparatury do destylacji siarki, części palników, zdmuchiwaczy sadzy. Osłony termoelementów. Stal spawalna przy zachowaniu odpowiednich warunków. Wymagane podgrzewanie przed i przy spawaniu. Po spawaniu przeprowadzić wyżarzanie w temperaturze 750-800*C, potem stydzenie w powietrzu.
H23N13/1.4833

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

22,0-25,0

Si

max.1,0

Ni

12,0-15,0

P

max.0,045

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C. Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.
H20N12S2/1.4828

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

19,0-22,0

Si

1,8-2,5

Ni

11,0-13,0

P

max.0,040

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C. Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.
H23N18/1.4845

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,50

Cr

22,00-25,00

Si

max.1,0

Ni

17,0-20,0

P

max.0,045

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C. Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.
H25N20S2/1.4841

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,20

S

max.0,030

Mn

max.1,5

Cr

24,0-27,0

Si

2,0-3,0

Ni

18,0-21,0

P

max.0,045

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1150*C. Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji, urządzenia dla przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, części aparatury pracującej pod bardzo silnym obciążeniem mechanicznym w wysokich temperaturach. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.
H16N36S2/1.4864

Pierwiastek

Zawartość

Pierwiastek

Zawartość

C

max.0,15

S

max.0,030

Mn

max.2,0

Cr

15,0-17,0

Si

1,5-2,0

Ni

34,0-37,0

P

max.0,045

 

Własności charakterystyczne Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1100*C. Mało Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki. Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących. Przykłady zastosowania Części pieców do obróbki cieplnej, wyrobów ze stali, wypalania porcelany i wyrobów ceramicznych – wysoko obciążone mechanicznie, pracujące w wysokiej temperaturze oraz niektóre części wytwornic atmosfer ochronnych. Stal spawalna. Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.